Zonnepanelen

Nederlands zonlicht is prima geschikt om met verschillende installaties elektriciteit op te wekken. Stroom uit zonlicht is duurzaam, omdat bij de productie van elektriciteit geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrijkomen. De komende jaren wordt er verwacht dat de energieprijs verder gaat stijgen. Dit is één van de redenen waarom eigen energie opwekken interessant kan zijn voor de club.

Zonnepanelen kopen?

Ben je van plan om zonnepanelen te kopen? Wij checken of jouw dak geschikt is. Dat hangt vooral af van de ligging (op het zuiden is het beste) en of er schaduw op je dak valt. Als de ligging goed is, dan is het zaak om uit te zoeken hoeveel zonnepanelen het best past bij je verbruik. Slim is om ook gelijk te kijken naar verdere verduurzaming en ambities, omdat dit effect heeft op het energieverbruik en het aantal zonnepanelen die je daadwerkelijk nodig hebt. Na inventarisatie brengen wij de mogelijkheden in kaart en regelen wij het gehele traject.

Welke mogelijkheden zijn er?

Sportenergie biedt zonnepanelen voor op clubgebouw en kleedkamers, echter ook in nieuwe oplossingen zoals als zonnepanelen rondom het sportveld. De borden zijn opgebouwd uit verschillende panelen die kunnen kantelen, zodat het totale oppervlak niet meer uit reclame maar uit zonnepanelen bestaat. Hierdoor kan de club voldoende energie opwekken. Worden de panelen nog eens gekanteld, dan komt er een module die lucht kan zuiveren.

Met het realiseren van zonnepanelen maak je een enorme stap om de accommodatie energie-neutraal te maken. Door het toevoegen van laadpalen aan de accommodatie ga je tevens een nieuwe inkomsten bron creëren.

Zonnedak voor de club, leden en wijkbewoners

Beschik je als club over een eigen clubhuis, tribune, kleedkamers, groenstroken/sportvelden welke je niet gebruikt of bijvoorbeeld eigen parkeerplaatsen? Dan kun je als club zonne-energie gaan opwekken voor anderen. Dit wordt extra interessant als je dit doet via de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking(SCE). De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking is een regeling voor de verstrekking van subsidie voor het lokaal en gezamenlijk opwekken van hernieuwbare elektriciteit.

De subsidieregeling coöperatieve energieopwekking vervangt de fiscale regeling verlaagd tarief (beter bekend als de postcoderoosregeling). Met deze subsidieregeling worden clubs gestimuleerd om in coöperatief verband in de eigen leefomgeving (afgebakend door een postcoderoos) hernieuwbare elektriciteit door zonne-energie, windenergie of waterkracht op te wekken. Zowel grootverbruikers- als kleinverbruikersaansluitingen kunnen in aanmerking komen.

Duurzaamheid blijft hoog op de overheid-agenda staan. De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 49% lager zijn dan in 1990. En in 2050 95%. Deze nieuwe subsidieregeling zorgt voor een nieuwe inkomstenbron voor de club en draagt bij aan de landelijke doelstelling om in 2050 de CO2 uitstraat met 95% gereduceerd te hebben.

Sinds 1 april kan er aanspraak worden gemaakt op de 92 miljoen euro die dit jaar in de SCE-pot zit. Door het verhuren van je dak of sportveld ontstaat er een nieuwe inkomstenbron voor de club. Meer weten over de nieuwe SCE-regeling? Benieuwd of deze regeling ook voor jouw club interessant kan zijn? Interesse in een collectief zonnedak? Neem vooral contact met ons op.

Zonnepanelen voor jouw club?

Doe de clubscan Bel direct: 085-8225749