Een florerende gemeente, daar helpen wij bij.

Ontdek wat wij voor clubs binnen uw gemeente bereiken

 • Voor gemeentes

  Sportenergie ondersteunt de gemeente bij het implementeren van bijvoorbeeld zonnepanelen of led-sportverlichting.

 • Voor sportparken

  Door op sportparkniveau maatregelen te realiseren, wordt implementatie en het onderhoud voordeliger.

 • Voor sportzalen

  Ontvang een businesscases voor energiebesparingen in uw gymzalen en/of sportzalen.

Het stappenplan naar een florerende gemeente

De training

Om te kunnen presteren tijdens de wedstrijd, wordt er gestart met een gezamenlijke training. Tijdens de training vindt de inventarisatie en behoeftepeiling plaats van de ambities van de gemeente, ambities vanuit het lokale sportakkoord en sportbeleid en ook de duurzaamheids-ambities. Tevens worden de lokale initiatieven en relevante verbindingen onderzocht. Om de opdracht te kaderen wordt het sportvastgoed in beeld gebracht, inclusief de eigendomsverhouding. Indien wenselijk wordt hierbij ook naar ander maatschappelijk vastgoed gekeken, zoals speeltuinen-, scouting- en wijkgebouwen. Onder de sportverengingen met een eigen accommodatie vindt een inventarisatie plaats naar de behoefte om de sportaccommodatie te verduurzamen. Indien de behoefte er is, ook op welke thema’s dit is. Aan het eind van de training kan er een clubscan per aanbieder worden gemaakt.

De warming-up

Na de training gaan we ons middels de warming-up voorbereiden op de wedstrijd. In de warming-up worden de uitkomsten van de training besproken. Op basis van de behoefte en alle clubscans, kan worden bepaald welke maatregelen op gemeentelijk niveau georganiseerd kunnen worden. In de businesscase wordt o.a. ingegaan op: - De te nemen maatregelen, inclusief investering en opbrengsten ervan; - De financiële investering, inclusief mogelijke financieringsvoorstellen; - De lokale, provinciale en landelijke subsidiemogelijkheden; Vanuit hier wordt de strategie bepaald. Nadat deze gezamenlijk is vastgesteld wordt het vervolgtraject bepaald. Komt er een aanbesteding of kunnen er offertes opgevraagd en beoordeeld worden? In beide trajecten kan Sportenergie ondersteunen. Vanuit deze analyse wordt de wedstrijdstrategie vastgesteld in een businesscase. Sportenergie ondersteund de gemeente bij het opstellen van notities voor wethouder en/of gemeenteraad.

De wedstrijd

Na een goede training en warming-up starten we met de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd gaan we samen scoren door de businesscase vast te stellen tijdens een overleg met de wethouder en/of gemeenteraad-sessie. Door een voorzet te geven met het aanvragen van subsidies, financiering en het bevestigen van de offerte(s), kunnen we scoren door de duurzaamheidsmaatregelen te gaan realiseren. Het aanbesteden van projecten kan ook in samenwerking. Naast investeringen in duurzaamheidsmaatregelen zijn er quick-wins te realiseren door te besparen op de huidige energierekening en de daarbij behorende infrastructuur. Sportenergie biedt ondersteuning door gezamenlijke inkoop van energie, door het verminderen van het energievermogen en het verminderen van het aantal aansluitingen. Hierdoor ontstaat er een snel financieel voordeel. Bij dit traject wordt uiteraard het aanbod van de lokale/regionale energiecoöperatie(s) meegenomen.

Evaluatie

Om succesvol te blijven is het belangrijk om het effect van de duurzaamheidsmaatregelen te monitoren. Door de energierekening te monitoren, wordt zichtbaar of de maatregelen de gewenste effecten realiseren. Jaarlijks ontvangt de gemeente een rapport waaruit blijkt hoe fit de club én gemeente is. Dit zorgt voor inzicht en kunnen club en gemeente blijven scoren om club- en duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Vanuit de monitoring kan de facturatie, in verband met het doorbelasten van de energierekening, eenvoudig georganiseerd worden. Dit scheelt uiteindelijk tijd voor de gemeente.

De training

Om te kunnen presteren tijdens de wedstrijd, wordt er gestart met een gezamenlijke training. Tijdens de training vindt de inventarisatie en behoeftepeiling plaats van de ambities van de gemeente, ambities vanuit het lokale sportakkoord en sportbeleid en ook de duurzaamheids-ambities. Tevens worden de lokale initiatieven en relevante verbindingen onderzocht. Om de opdracht te kaderen wordt het sportvastgoed in beeld gebracht, inclusief de eigendomsverhouding. Indien wenselijk wordt hierbij ook naar ander maatschappelijk vastgoed gekeken, zoals speeltuinen-, scouting- en wijkgebouwen. Onder de sportverengingen met een eigen accommodatie vindt een inventarisatie plaats naar de behoefte om de sportaccommodatie te verduurzamen. Indien de behoefte er is, ook op welke thema’s dit is. Aan het eind van de training kan er een clubscan per aanbieder worden gemaakt.

De warming-up

Na de training gaan we ons middels de warming-up voorbereiden op de wedstrijd. In de warming-up worden de uitkomsten van de training besproken. Op basis van de behoefte en alle clubscans, kan worden bepaald welke maatregelen op gemeentelijk niveau georganiseerd kunnen worden. In de businesscase wordt o.a. ingegaan op: - De te nemen maatregelen, inclusief investering en opbrengsten ervan; - De financiële investering, inclusief mogelijke financieringsvoorstellen; - De lokale, provinciale en landelijke subsidiemogelijkheden; Vanuit hier wordt de strategie bepaald. Nadat deze gezamenlijk is vastgesteld wordt het vervolgtraject bepaald. Komt er een aanbesteding of kunnen er offertes opgevraagd en beoordeeld worden? In beide trajecten kan Sportenergie ondersteunen. Vanuit deze analyse wordt de wedstrijdstrategie vastgesteld in een businesscase. Sportenergie ondersteund de gemeente bij het opstellen van notities voor wethouder en/of gemeenteraad.

De wedstrijd

Na een goede training en warming-up starten we met de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd gaan we samen scoren door de businesscase vast te stellen tijdens een overleg met de wethouder en/of gemeenteraad-sessie. Door een voorzet te geven met het aanvragen van subsidies, financiering en het bevestigen van de offerte(s), kunnen we scoren door de duurzaamheidsmaatregelen te gaan realiseren. Het aanbesteden van projecten kan ook in samenwerking. Naast investeringen in duurzaamheidsmaatregelen zijn er quick-wins te realiseren door te besparen op de huidige energierekening en de daarbij behorende infrastructuur. Sportenergie biedt ondersteuning door gezamenlijke inkoop van energie, door het verminderen van het energievermogen en het verminderen van het aantal aansluitingen. Hierdoor ontstaat er een snel financieel voordeel. Bij dit traject wordt uiteraard het aanbod van de lokale/regionale energiecoöperatie(s) meegenomen.

Evaluatie

Om succesvol te blijven is het belangrijk om het effect van de duurzaamheidsmaatregelen te monitoren. Door de energierekening te monitoren, wordt zichtbaar of de maatregelen de gewenste effecten realiseren. Jaarlijks ontvangt de gemeente een rapport waaruit blijkt hoe fit de club én gemeente is. Dit zorgt voor inzicht en kunnen club en gemeente blijven scoren om club- en duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Vanuit de monitoring kan de facturatie, in verband met het doorbelasten van de energierekening, eenvoudig georganiseerd worden. Dit scheelt uiteindelijk tijd voor de gemeente.

Ondersteuning door Sportenergie

Sportenergie ondersteund beleidsambtenaren en wethouders bij het realiseren van meer gezonde én gelukkige inwoners. Sportenergie draagt hieraan bij door de gehele sportinfrastructuur te verduurzamen, waardoor sport- en beweegaanbieders financieel gezond blijven. Een financieel gezonde sportclub/ beweegaanbieder zorgt ervoor dat inwoners kunnen blijven sporten en bewegen. Deze ontmoetingsplaats zorgt voor gezondere en gelukkige inwoners.

Door de uitvoering te organiseren in samenwerking met het lokale bedrijfsleven en energiecoöperaties/stichtingen, zal de lokale economie een extra impuls krijgen, wat ook weer bijdraagt aan gezondere en gelukkige inwoners.

De adviseurs van Sportenergie geven u in een gesprek graag inzichten in de subsidies en financieringsmogelijkheden voor gemeenten. Hierdoor wordt de realisatie voor uw gemeente zo financieel aantrekkelijk mogelijk georganiseerd. Voor de subsidies voor clubs klik hier.

Energie neutrale sportaccomodaties

Energie neutrale sportaccommodaties dragen bij aan de lokale en landelijke doelstellingen omtrent CO2-arm maatschappelijk vastgoed en doelstellingen vanuit het Sportakkoord. De trajecten op gemeenlijk niveau kunnen plaats vinden op verschillend niveaus:

 • Clubniveau
 • Sportparkniveau
 • Wijk-, buurt-, of dorps, stadsniveau
 • Sporttakniveau (bijvoorbeeld alle voetbalclubs)
 • Maatregelniveau (bijvoorbeeld inkoop energie, veldverlichting, zonnepanelen)

Sportenergie is er voor alle maatschappelijke accommodaties, zoals speeltuinen, wijkgebouwen, scouting- & cultuurhuizen. We werken graag samen om de gemeentelijke en landelijke ambities te realiseren. Deze ambities komen voort vanuit de routekaart maatschappelijk vastgoed en het landelijk Sportakkoord.

Onze duurzame oplossingen

 • Energie

 • Led-verlichting

 • Financiering

 • Laadpalen

 • Subsidies

 • Isolatie en installaties

 • Quick wins

Bekijk onze cases

Tennisteam in de eredivisie

Tennisclub Suthwalda

50% besparing van energie

Deventer Hockey

Een duurzaam voetbalstadion

Heracles Almelo B.V.O.

Deze clubs hebben wij al geholpen.

Wij zijn daardoor trots als één van de Eredivisieclubs van Nederland

"Dankzij de goede begeleiding van Sportenergie hebben we een professionele verlichtingsinstallatie kunnen realiseren en hebben we gebruik kunnen maken van de subsidieregeling. We zijn daardoor trots als één van de Eredivisieclubs van Nederland."

Ben Hofman

Penningmeester TC Suthwalda

Topsport vraagt om top energieleverancier

"Prima energie leverancier, die een sportclub helpt met haar backoffice. Snelle afwikkeling van de overgang , goede service en begeleiding naast een scherpe prijs. Als CSV Apeldoorn zijn we zeer content met deze " sportieve energie leverancier". Aanrader voor andere clubs."

Hero Meerveld

CSV Apeldoorn

Kort maar krachtig

"Had voor de voetbalvereniging advies gevraagd over energiekosten, vast recht, overstappen en type aansluiting. Snel en duidelijk antwoord, waarmee we ook verder konden. Niet nog eens allerlei randzaken benoemd met het doel advies uit te breiden en extra kosten te declareren. Weet nu waar je terecht kan voor kundig advies dergelijke zaken."

Cees de Graaf

Koninklijke Utile Dulci

Goed deskundig advies

"Goed deskundig advies waar wij als korfbalclub mee verder kunnen."

Menno Bouw

Korfbalvereniging DWS

Erg tevreden!

"Uitgebreide analyse van een binnensportaccomodatie, goed inzicht in mogelijkheden, een helder plan met kosten- en subsidiemogelijkheden. Kortom, erg tevreden!"

Rik ter Bekke

Gemeente Deventer

Advies bij haalbaarheidsonderzoek

"In het kader van een haalbaarheidsonderzoek naar de bouw van een cricket indoorfaciliteit een ochtend gespard met Joost. Een zeer waardevolle sessie met veel tips en ervaringen die hij gedeeld heeft."

Theo Sikkema

Sallandse Cricketclub

Dankzij Sportenergie hebben we veel kunnen besparen!

"Dankzij de fijne samenwerking met Sportenergie hebben we veel kunnen besparen op de energierekening. Nu we straks met de nieuwe led-verlichting nóg meer gaan besparen, zijn we één van de duurzaamste Eredivisieclubs van Nederland."

Gerrald Albersen

Heracles Almelo

De visie en begeleiding van Sportenergie waren compleet in lijn met onze ambities.

"We zijn trots om als vereniging bij te dragen aan een duurzame samenleving. De visie en begeleiding van Sportenergie waren compleet in lijn met onze ambities."

Rob Muller

Voorzitter DHV

Kom in contact met sportenergie!