Meer fans

Fans maken de club

Fans zorgen voor beleving op de accommodatie en rondom wedstrijden. Hoe meer fans rondom de velden, hoe leuker voor de sporter. Hoe meer fans in de kantine, hoe meer inkomsten voor de club. Het binden van fans zorgt voor sfeer op de accommodatie en in het clubhuis.

Ook zorgt het voor een extra inkomstenbron voor de club. Een clubavond voor sporters en fans zorgt tevens voor binding onderling en met de club. Hierdoor blijft zowel de sporter als de club langer verbonden aan de club.

Doelstelling

Jaarlijks weet de club nieuwe fans te binden, waardoor de beleving op het sportpark sfeervol blijft en de club extra inkomsten weet te generen. Beleving zorgt er voor dat de sporters zich thuis voelen en langer bij de club willen blijven. Fans zorgen echter ook voor extra inkomsten, zoals toegangskaartjes voor wedstrijden en evenementen en extra inkomsten in de kantine. Deze extra inkomsten dragen bij aan een financieel gezonde club.

Vanuit de energiebesparing kan de club jaarlijks campagnes en activiteiten ontwikkelen en uitvoeren, en hierop volop inzetten.

Plan

Het organiseren van deze activiteiten vraagt om extra financiële middelen en tijd van de club en haar vrijwilligers. Zowel geld als tijd zijn echter schaars bij menig club. Door het implementeren van duurzaamheidsmaatregelen, kan de club besparen op de energierekening.

Vanuit deze besparing kunnen er jaarlijks nieuwe en diverse activiteiten georganiseerd gaan worden om nieuwe fans te kunnen werven en bestaande fans leuke activiteiten te bieden. Deze fans brengen vervolgens ook weer nieuwe inkomsten via contributie, kantine en bezoek van wedstrijden en/of evenementen. Hierdoor kan de activiteitstructuur geborgd gaan worden.

Uitwerking

De club:

  • Organiseert online campagnes op diverse socialmedia-kanalen
  • Organiseert activiteiten, zoals een feestavond of clubavond met een bekende spreker
  • Organiseert het bezoeken van een sportevenement en/of (buitenlandse) sportwedstrijd
  • Plaatst advertenties in lokale kranten en andere media

Resultaat

Door het verlagen van de energierekening en het organiseren van nieuwe inkomstenbronnen kunnen jaarlijks campagnes en activiteiten worden georganiseerd. Hierdoor kan de club jaarlijks actief nieuwe fans blijven werven en de huidige fans blijven binden. Dit zorgt voor het bestaansrecht van de club op langere termijn.

Extra budget voor in jouw clubkas?