Nieuwe kleedkamers, tribune of kantine

Van oud naar nieuw door te besparen

Veel kleedkamers zijn verouderd en door de opkomst van bijvoorbeeld vrouwenvoetbal, wijziging in speelprogramma’s en wetgeving zijn er in de praktijk meer of nieuwe kleedkamers nodig. Daarnaast wil menig club graag een nieuwe tribune, een nieuw kunstgrasveld en/of hun kantine renoveren. Sportparken en sportaccommodaties worden ook steeds meer ingericht met nieuwe sport- en beleefactiviteiten, zoals een bootcamppark, panna-kooi of een beweegtuin voor senioren.

Dit zijn gave en mooie clubdoelstellingen om de huidige leden extra faciliteiten te kunnen bieden en nieuwe leden te kunnen werven. Hiervoor is financiering vanzelfsprekend noodzakelijk. Een nieuwe kleedkamer kent een normbedrag van €50.000 en kunstgrasveld van ruim € 500.000. Geld waar in de regel voor gespaard moet worden.

Doelstelling

Jaarlijks weet de club nieuwe inkomstenbronnen te realiseren, waardoor de club gaat sparen voor deze clubdoelsteling.

Een club in blakende vorm draagt bij aan een fit en energiek leven. Door te besparen op de energielasten kan deze clubdoelstelling gerealiseerd worden.

Plan

Het organiseren van deze activiteiten vraagt om extra financiële middelen en tijd van vrijwilligers. Zowel geld als tijd zijn echter schaars bij menig club. Door het implementeren van duurzaamheidsmaatregelen, kan de club besparen op de energierekening. Vanuit deze besparing kunnen er jaarlijks nieuwe en diverse activiteiten georganiseerd gaan worden om nieuwe faciliteiten te realiseren. Deze nieuwe faciliteiten brengen vervolgens ook weer nieuwe inkomsten doordat nieuwe leden worden aangetrokken of nieuwe inkomstenbronnen ontstaan. Hierdoor blijft de ambitie geen droom, maar wordt het werkelijkheid.

Uitwerking

De ambities van de club, komende uit de inventarisatie en behoeftepeiling en de analyse van de accommodatie (clubscan), zijn de basis voor het plan. Deze uitgangspunten bepalen welke financiële middelen er nodig zijn om dit te realiseren. Sportenergie brengt per club de lokale, provinciale en landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden in beeld. Hierdoor profiteert de club optimaal van de bestaande subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden. Door externe financiering te organiseren, bijvoorbeeld via een eigen crowdfunding of obligaties, blijft er juist meer geld over voor andere clubdoelstellingen.

Resultaat

De club organiseert:

  • Spaarprogramma’s voor leden, vrijwilligers en sponsoren
  • Postcoderoos project(en)
  • Laadpalen voor leden, bezoekers en wijkbewoners

Door het verlagen van de energierekening en het organiseren van nieuwe inkomstenbronnen kunnen jaarlijks campagnes en activiteiten worden georganiseerd. Hierdoor kan de club gaan sparen voor nieuwe faciliteiten op het sportpark / de sportaccommodatie. Dit zorgt voor het bestaansrecht van de club op langere termijn.

Een club in blakende vorm!

Extra budget voor in jouw clubkas?