Nieuw materiaal

Duurzame materialen met hoog rendement

Goed en voldoende materiaal zorgen voor positieve ontwikkeling van en de beleving bij de spelers. Wie wil er nu niet trainen met nieuwe ballen, goede rackets of sticks, in hippe en moderne sportkleding of in een trainingspak van de club rondlopen. Het verzorgen van voldoende trainingsmateriaal en het aanbieden van trainingspakken, sporttassen en tenues zorgt voor eenheid, een positieve beleving en tevens voor extra uitstraling van de club.

Zowel kaderleden (trainers, leiders en scheidsrechters) als sporters voelen zich gewaardeerd en extra betrokken bij de club. Door deze binding blijft zowel de sporter als het kaderlid langer verbonden aan de club. Het realiseren van voldoende en goed sportmateriaal kost echter geld en energie.

Doelstelling

Jaarlijks weet de club nieuw sport- en spelmateriaal aan te schaffen en/of sportkleding te faciliteren, waardoor sporters optimaal kunnen trainen en sporten. Spelers, trainers, leiders, scheidsrechters, barvrijwilligers, iedereen loopt er tevens verzorgd bij waardoor de club extra uitstraling heeft en potentiële leden, vrijwilligers en sponsoren kan binden. Deze beleving zorgt er voor de sporters zich thuis voelen en langer bij de club willen blijven. Door het realiseren van teamtrainingspakken, teamsporttassen, ballen, etc, ontstaat er tevens een mogelijke extra inkomstenbron aangezien dit potentiële uitingen zijn voor sponsoren. Deze extra inkomsten dragen bij aan een financieel gezonde club.

Vanuit de energiebesparing kan de club jaarlijks campagnes en activiteiten ontwikkelen en uitvoeren en hierop volop inzetten. Hierdoor blijft de club op langere termijn financieel gezond, waardoor de sport en de club op langere termijn bestaansrecht blijft behouden.

Plan

Het organiseren van deze activiteiten vraagt om extra financiële middelen en tijd van de club en haar vrijwilligers. Zowel geld als tijd zijn echter schaars bij menig club.

Door het implementeren van duurzaamheidsmaatregelen, kan de club besparen op de energierekening. Vanuit deze besparing kunnen er jaarlijks nieuwe en diverse activiteiten georganiseerd gaan worden om nieuw materiaal aan te kunnen schaffen. Door het bieden van voldoende en goed materiaal kan de sporter zich ontwikkelen en blijft deze verbonden aan de club.

Uitwerking

De ambities van de club, komende uit de inventarisatie en behoeftepeiling en de analyse van de accommodatie (clubscan), zijn de basis voor het plan. Deze uitgangspunten bepalen welke financiële middelen er nodig zijn om dit te realiseren.

Sportenergie brengt per club de lokale, provinciale en landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden in beeld. Hierdoor profiteert de club optimaal van de bestaande subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden. Door externe financiering te organiseren, bijvoorbeeld via een eigen crowdfunding of obligaties, blijft er juist meer geld over voor andere clubdoelstellingen.

Resultaat

De club:

  • Zorgt voor nieuwe training- en wedstrijdballen
  • Zorgt voor extra trainingsmateriaal zoals pylonen, loopladders en extra goals
  • Biedt teamtassen voor uniformiteit en de mogelijkheid tot sponsoruitingen
  • Biedt goede en mooie wedstrijdtenues en trainingspakken voor sporters
  • Biedt jassen voor trainers en leiders
  • Biedt kleding voor de barvrijwilligers

Door het verlagen van de energierekening en het organiseren van nieuwe inkomstenbronnen kunnen jaarlijks nieuw en extra materiaal gekocht worden. Hierdoor kan de club jaarlijks actief nieuwe sporters en vrijwilligers werven en de huidige sporters en vrijwilligers blijven binden. Dit zorgt voor het bestaansrecht van de club op langere termijn.

Een club in blakende vorm!

Extra budget voor in jouw clubkas?