Meer vrijwilligers

Vele handen maken licht werk

Een gezonde club heeft voldoende kaderleden en vrijwilligers, waardoor het sportaanbod nu en in de toekomst gewaarborgd kan blijven. Elke club is afhankelijk van de aanwezigheid van kaderleden en vrijwilligers. Hoe meer kaderleden en vrijwilligers, hoe beter de sport (inhoudelijk) georganiseerd kan worden en evenementen georganiseerd kunnen worden.

Dit kan resulteren in meer kantineomzet, verlichting van de werkdruk en de verrijking van vrijwilligers binnen een club. Vele handen maken tenslotte licht werk. Het werven en binden van nieuwe kaderleden en vrijwilligers kost echter tijd en energie.

Doelstelling

Jaarlijks weet de club meer vrijwilligers te werven en te binden dan dat er vertrekken, hierdoor blijft het aantal vrijwilligers op langere termijn groeien, waardoor de sport en de club op langere termijn bestaansrecht blijft behouden. Vanuit de energiebesparing kan de club jaarlijks campagnes en activiteiten ontwikkelen en uitvoeren en hierop volop inzetten.

Een club in blakende vorm draagt bij aan een fit en energiek leven. Door te besparen op de energielasten kan deze clubdoelstelling gerealiseerd worden.

Plan

Het organiseren van deze activiteiten vraagt om extra financiële middelen en tijd van vrijwilligers. Zowel geld als tijd zijn echter schaars bij menig club. Door het implementeren van duurzaamheidsmaatregelen, kan de club besparen op de energierekening. Vanuit deze besparing kunnen er jaarlijks nieuwe en diverse activiteiten georganiseerd gaan worden om nieuwe vrijwilligers te kunnen werven. Deze brengen vervolgens ook weer nieuwe inkomsten, ideeën, kantineomzet en mogelijk zelfs sponsoren. Hierdoor blijft de club draaien, waardoor het sportaanbod gewaarborgd wordt.

Uitwerking

De ambities van de club, komende uit de inventarisatie en behoeftepeiling en de analyse van de accommodatie (clubscan), zijn de basis voor het plan. Deze uitgangspunten bepalen welke financiële middelen er nodig zijn om dit te realiseren. Sportenergie brengt per club de lokale, provinciale en landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden in beeld. Hierdoor profiteert de club optimaal van de bestaande subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden. Door externe financiering te organiseren, bijvoorbeeld via een eigen crowdfunding of obligaties, blijft er juist meer geld over voor andere clubdoelstellingen.

Resultaat

De club organiseert:

  • Bel-avonden om nieuwe vrijwilligers te werven
  • Online campagnes op divers sociale mediakanalen
  • Vrijwilligersavonden
  • Kledingpakketten voor vrijwilligers
  • Consumpties voor vrijwilligers

Door het verlagen van de energierekening en het organiseren van nieuwe inkomstenbronnen kunnen jaarlijks campagnes en activiteiten worden georganiseerd. Hierdoor kan de club jaarlijks actief nieuwe kaderleden en vrijwilligers blijven werven en binden. Dit zorgt voor het bestaansrecht van de club op langere termijn.

Een club in blakende vorm!

Extra budget voor in jouw clubkas?