Meer leden

Een florerend clubleven begint bij de leden

Een gezonde club heeft voldoende leden, waardoor het sportaanbod nu en in de toekomst gewaarborgd kan blijven. Elke club is afhankelijk van de aanwezigheid van leden. Hoe meer leden, hoe beter de sport (inhoudelijk) georganiseerd kan worden.

Dit resulteert in meer inkomsten uit contributies, kantineomzet, meer kennis, grotere netwerken en tevens meer potentiële vrijwilligers om de club draaiende te houden. Het werven en binden van nieuwe leden kost echter tijd en energie.

Doelstelling

Jaarlijks weet de club meer leden te werven en te binden dan dat er vertrekken, hierdoor blijft de club op langere termijn groeien, waardoor de sport en de club op langere termijn bestaansrecht blijft behouden. Vanuit de energiebesparing kan de club jaarlijks campagnes en activiteiten ontwikkelen en uitvoeren en hierop volop inzetten.

Een club in blakende vorm draagt bij aan een fit en energiek leven. Door te besparen op de energielasten kan deze clubdoelstelling gerealiseerd worden.

Plan

Het organiseren van deze activiteiten vraagt om extra financiële middelen en tijd van vrijwilligers. Zowel geld als tijd zijn echter schaars bij menig club.

Door het implementeren van duurzaamheidsmaatregelen, kan de club besparen op de energierekening. Vanuit deze besparing kunnen er jaarlijks nieuwe en diverse activiteiten georganiseerd gaan worden om nieuwe leden te kunnen werven. Deze nieuwe leden brengen vervolgens ook weer nieuwe inkomsten via contributie, kantine en eventueel zelfs sponsoren. Hierdoor kan de activiteit structuur geborgd gaan worden.

Uitwerking

De ambities van de club, komende uit de inventarisatie en behoeftepeiling en de analyse van de accommodatie (clubscan), zijn de basis voor het plan. Deze uitgangspunten bepalen welke financiële middelen er nodig zijn om dit te realiseren.

Sportenergie brengt per club de lokale, provinciale en landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden in beeld. Hierdoor profiteert de club optimaal van de bestaande subsidieregelingen en financieringsmogelijkheden. Door externe financiering te organiseren, bijvoorbeeld via crowdfunding of obligaties, blijft er juist meer geld over voor andere clubdoelstellingen.

Resultaat

De club:

  • Plaatst online campagnes op divers sociale mediakanalen
  • Plaatst advertenties in lokale kranten en andere media
  • Organiseert open dagen en clinics
  • Organiseert kennismakingslessen in het bewegingsonderwijs
  • Organiseert nieuw sportaanbod voor nieuwe doelgroepen (aangepast sporten, studenten, Old stars, etc.)

Door het verlagen van de energierekening en het organiseren van nieuwe inkomstenbronnen kunnen jaarlijks campagnes en activiteiten worden georganiseerd. Hierdoor kan de club jaarlijks actief nieuwe leden blijven werven en binden. Dit zorgt voor het bestaansrecht van de club op langere termijn.

Een club in blakende vorm!

Extra budget voor in jouw clubkas?