Gasloze sportaccommodatie

Sportclubs zijn altijd op zoek naar nieuwe besparingsmogelijkheden. Het minimaliseren van het aardgasverbruik en zelfs gasloos maken van de sportaccommodatie, is een goede manier om snel geld te besparen en tevens te gaan voldoen aan de landelijke duurzaamheidsambities. De investering kan met een aantal jaar al terugverdiend worden en ook zijn er interessante subsidies die deze besteding financieel aantrekkelijk maken.

Voor een optimaal rendement van de investering, vraagt het echter wel een integrale aanpak. Als accommodatie eigenaar heb je keuze in verschillende bronnen, warmteopwekkers en afgiftesystemen. De drie systemen werken altijd met elkaar samen.

 

Bronnen

Door het realiseren van een eigen bron kan een club jaarlijks flink besparen. Aangezien elke behoefte en vraag vanuit de club anders is, wordt er per accommodatie gekeken wat de beste bron is welke passend is bij de behoefte en accommodatie.

  • Bij bodemenergie wordt warmte uit de bodem onttrokken. In de bodem wordt een geboorde bron of een veld aardwarmtekorven aangebracht en door dat leidingwerk stroomt de vloeistof die uit de bodem de warmte onttrekt. Deze warmte komt vervolgens bij de warmtepomp die er de energie aan onttrekt. Een bodembron kan eindeloos lang de energie leveren omdat de bodem steeds weer opwarmt. Het is dan wel noodzakelijk dat de bron goed ontworpen en gemaakt wordt zodat deze past bij de accommodatie en de warmtepomp.
  • Zonne-energie is een onuitputtelijke en duurzame bron. Een PVT-systeem, oftewel een zonnepaneel gecombineerd met een thermisch paneel maakt uit licht elektriciteit en onttrekt warmte aan zonnestralen en lucht. Een zonneboiler slaat de warmte van de zon op in water.

Warmteopwekker

Een warmtepomp haalt warmte uit natuurlijke en hernieuwbare bronnen, zoals de bodem, de lucht of water. Deze onttrokken warmte wordt vervolgens gebruikt om het clubhuis of de douches in de sportaccommodatie te verwarmen. De warmtepomp ontvangt een lage temperatuur van de bronzijde (aarde, water of lucht) en geeft warmte vrij met een hogere temperatuur aan de verwarmingszijde.

Afgiftesystemen

Het afgiftesysteem is het systeem dat de warmte in de sportaccommodatie aan bijvoorbeeld kleedkamers en andere plaatsen, aan de ruimte afgeeft. Veel sportaccommodaties zijn uitgevoerd met radiatoren. Andere afgiftesystemen zijn bijvoorbeeld convectoren en vloer-, wand- en plafondverwarming.

Door het systeem stroomt warm water dat de warmte af aan de ruimte waarin het systeem is geplaatst. En zo wordt de betreffende ruimtes verwarmd.

Is een gasloze sportaccommodatie mogelijk? Vul nu de scan in!

Doe de energiescan
Of doe een gratis clubscan