Floreren door een duurzaam park

nieuws

FC Zutphen is een voetbalclub met meer dan 1500 leden, sponsors, donateurs en andere belangstellenden. De leden willen we graag met plezier en onder goede omstandigheden laten voetballen.

FC Zutphen staat midden in de samenleving en wil als vereniging met sportpark ‘t Meijerink een actieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in Zutphen en met specifieke aandacht voor de wijk Leesten. FC Zutphen wil hiermee haar eigen ambities vervullen vanuit ‘Samen scoren door te binden en te verbinden!’ en de ambities uit:

  • Sportakkoord Zutphen
  • Visie Sport en bewegen gemeente Zutphen
  • Nota lokaalgezondheidsbeleidgemeenteZutphen
  • Energie (Zutphen van de Toekomst)
  • Gelders Sportakkoord verbindt

Door nieuwe samenwerkingen aan te gaan, biedt sportpark ’t Meijerink naast een plaats waar je met veel plezier de voetbalsport kunt beoefenen, een extra ontmoetingsplek voor de Zutphenaar.

De nieuwe activiteiten op een energie-neutraal sportpark, dragen bij aan een florerende club. Sportenergie ondersteund FC Zutphen om een florerende club te worden. Dit door te sturen op besparing, voldoen aan wetgeving, lokale/landelijke duurzaamheids-opgaves en nieuwe modellen te ontwikkelen. Vanuit visie naar realisatie gaat FC Zutphen, met ondersteuning van Sportenergie voor een energie-neutraal sportpark. De afgelopen periode is er gezamenlijk gewerkt een toekomstige visie. Deze visie is gisteravond door de ledenvergadering aangenomen. Het startpunt voor nieuwe duurzaamheidsinvesteringen. Door het maken en geven van energie, ontstaat er energie bij de club én een lagere energierekening. FC Zutphen kan hierdoor werken aan de clubdoelstellingen, zoals een goed sportaanbod in gezellige omgeving. Sportenergie ondersteunt FC Zutphen de komende tijd bij het zetten van vervolgstappen, samen op weg naar een duurzame club.

Gerelateerde artikelen

DWS gaat jaarlijks € 1.100 besparen

Partner van Voorster Sport- en Beweegakkoord

Sportenergie verzorgt online leermodule

Blijf op de hoogte