Partner van Voorster Sport- en Beweegakkoord

nieuws

Sportenergie laat met het ondertekenen van het sport- beweegakkoord zien dat zij actief zullen bijdragen aan het verwezenlijken van de beschreven ambities.

In het lokaal sport- en beweegakkoord zijn de gezamenlijke ambities van alle betrokkenen uit de samenleving vastgelegd. Om de ambities uit het lokaal sport- en beweegakkoord te realiseren kunnen de partners vanaf begin januari 2021, bij de kick-off, aangeven bij welke ambitie zij willen aansluiten. In de maand van het lokaal sport- en beweegakkoord, april 2021, wordt er een thema-avond georganiseerd om alle mogelijkheden qua duurzaamheidstoepassingen, subsidies en financiering toe te lichten aan de partners van het lokaal sport- en beweegakkoord.

Vanuit Sportenergie worden sportclubs en gemeente Voorst door Joost ten Bulte ondersteund in het creëren van florerende sportclubs die daarmee bijdragen aan een fit en energiek leven. Gedreven door clubliefde en met het clubbelang voorop gaat Sportenergie de sportbestuurders ondersteunen en ontzorgen bij het realiseren van landelijke en lokale duurzaamheidsambities. Door het maken en geven van energie, ontstaat er energie bij clubs én een lagere energierekening. De vereniging kan hierdoor werken aan de clubdoelstellingen, zoals een goed sportaanbod in een gezellige omgeving. Voor Sportenergie zijn het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen, laadpalen en led-verlichting geen doel op zich maar zijn het maatregelen om een florerend clubleven te realiseren.

In samenwerking met de gemeente Voorst wordt een impuls gegeven aan de thema’s uit het lokale sport- en beweegakkoord, te weten: Duurzame Sportinfrastructuur & Vitale sport- en beweegaanbieders.
Door sportbestuurders actief te gaan ondersteunen in het verduurzamen van hun accommodatie houden sportverenigingen hierdoor meer geld over voor meer leden, meer vrijwilligers en meer activiteiten. De gemeente Voorst stelt een subsidie van € 500 per sportvereniging beschikbaar, waardoor Sportenergie een volledig begeleidingstraject en clubscan voor de vereniging kan verzorgen. Hierdoor worden de mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen in kaart gebracht, een besparingscase uitgewerkt en de subsidies op een rij gezet.

Om deze bewustwording tot verduurzaming en de scan onder de aandacht te brengen bij de verenigingen dient er een routekaart te worden opgesteld. De gemeente biedt meer dan alleen een subsidie. De vereniging kan tegen een zeer gunstig rentepercentage (0,8%) gebruik maken van een duurzaamheidslening om de energievoorzieningen te realiseren. Hierbij komen de eenmalige afsluitkosten van €1.500 ten laste van de vereniging. Nadat de vereniging bepaalt heeft welke duurzaamheidsmaatregelen zij willen gaan realiseren, kan Sportenergie de vereniging ook ondersteunen bij het aanvragen van subsidies en financiering. Een onderdeel van het begeleidingstraject is een analyse van hun huidige energienota. Qua belastingteruggave en energie inkoop kunnen verenigingen mogelijk de eerste besparingen realiseren zonder te investeren.

Gerelateerde artikelen

Floreren door een duurzaam park

DWS gaat jaarlijks € 1.100 besparen

Sportenergie verzorgt online leermodule

Blijf op de hoogte