Sportenergie verzorgt online leermodule

nieuws

Sportenergie verzorgt online leermodule van de opleiding Verenigingsmanagement. Sportverenigingen die grotendeels draaien op vrijwilligers zijn typerend voor Nederland. Echter, de afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers en de toenemende complexiteit van bestuurswerkzaamheden vormen daarvoor een serieuze bedreiging.

Vitale sportverenigingen beschikken over voldoende bestuurlijke ervaring en organisatievermogen. Naast het aanbieden van sportfaciliteiten vervullen zij ook een bredere maatschappelijke functie. Om clubs toekomstbestendig en vitaal te houden is professionalisering juist ook voor middelgrote en kleine verenigingen van cruciaal belang. Dit vergt voor alle betrokkenen niet alleen tijd, maar ook specifieke kennis en kunde om dit voor elkaar te krijgen.

De opleiding Verenigingsmanagement heeft als doel bestuursleden, verenigingsmanagers en verenigingsondersteuners van externe adviesorganisaties handvatten te geven voor effectiever en professioneler werken.

Door duurzame energievoorzieningen te realiseren kan een club veel geld besparen. Hierdoor blijft er meer geld over voor clubdoelstellingen. Sportenergie neemt je in deze module mee over de ervaringen, toepassingen en mogelijkheden om duurzaamheid in te zetten als middel voor je clubdoelstellingen. Sportclubs houden hierdoor meer geld over voor…. meer leden, meer vrijwilligers, meer activiteiten.

Samen voor een duurzame club!

Het programma is opgesteld in samenspraak met NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

Gerelateerde artikelen

DWS gaat jaarlijks € 1.100 besparen

Partner van Voorster Sport- en Beweegakkoord

Blijf op de hoogte