Stimulering sport accommodatie

nieuws

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties 2021

Via de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) kunnen amateur-sportorganisaties subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen.

Subsidiebudget

In 2021 is voor de subsidieregeling BOSA een budget van € 79 miljoen beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Per kalenderjaar geldt een maximum van € 2,5 miljoen subsidie per aanvrager.

Hoogte subsidie

Het subsidiebedrag is 20% van de subsidiabele kosten inclusief btw. Dit zijn kosten die in aanmerking komen voor subsidie.

Subsidiabele kosten

Kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie en voor de aanschaf van sportmaterialen zijn subsidiabel. Voor meer informatie over welke activiteiten wel en niet in aanmerking komen voor subsidie, kunt u kijken in onze FAQ.

Aanvullende subsidie

Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). Informatie over de voorwaarden vindt u in de bijlage.

Ondersteuning

Sportenergie biedt kosteloos hulp aan clubs bij het voorbereiden en indienen van de aanvraag voor BOSA subsidie. Zo weet je zeker dat alles goed geregeld wordt!

Gerelateerde artikelen

Floreren door een duurzaam park

DWS gaat jaarlijks € 1.100 besparen

Partner van Voorster Sport- en Beweegakkoord

Blijf op de hoogte