Besparen door de Deventer zon

VV IJsselstreek

De Deventer voetbalvereniging IJsselstreek is opgericht op 25 april 1921 en is onlosmakelijk verbonden met de rijke historie van het Deventer amateurvoetbal. Rood, wit en blauw zijn de clubkleuren van IJsselstreek.

De tricolores uit Deventer speelt haar wedstrijden op Sportpark Keizerslanden. Om meer geld over te houden voor clubdoelstellingen heeft VV IJsselstreek gekozen om duurzame stappen te zetten.

Doelstelling

Veel sportclubs hebben het financieel zwaar gehad en hebben nog steeds te maken met de gevolgen van de coronacrisis en de stijgende energieprijzen. Voor sommige clubs is dit zelfs de reden dat hun voortbestaan in gevaar is. Om dit voor te zijn, en de toekomst van de club veilig te stellen, heeft VV IJsselstreek contact gezocht met Sportenergie.

Ook wil de club hiermee inspelen op de wens vanuit de overheid om een bijdrage te leveren aan de gestelde klimaatdoelen. Daarnaast houdt de club meer geld over om de clubdoelstellingen te realiseren.

Plan

Allereerst is een analyse van de sportaccommodatie en het gebruik door de club hiervan gemaakt. Hierbij is gekeken welke maatregelen en investeringen de club zelf, al dan niet met haar sponsoren, kan uitvoeren.

De stappen die de club kan nemen zijn uitgeschreven. Door vanuit het clubbelang te denken heeft Sportenergie de nadruk gelegd op activiteiten waar de club zelf op kortere termijn invloed op kan uitoefenen. Door het in beeld brengen van sponsoren, konden zij worden meegenomen in het plan van aanpak voor de uitvoering.

Daarnaast hebben wij het energiecontract onder de loep genomen om te kijken of de club daar qua voorwaarden en tarief op kon besparen. Vanuit inzicht in het speelveld hebben wij de mogelijke subsidies in kaart gebracht, welke wij vervolgens kosteloos voor de club hebben aangevraagd. Tevens hebben wij geholpen om een garantstelling te realiseren vanuit de gemeente Deventer.

Uitwerking

De club heeft gekozen om zonnepanelen te laten installeren. Om te voorkomen dat de club de geplande zonnepanelen in de toekomst weer moest demonteren, heeft eerst een analyse van het dak en de daarbij behorende dakisolatie plaatsgevonden. Vanuit deze analyse is besloten om eerst het dak te renoveren en hierbij de isolatie te optimaliseren.

De club heeft het maatregelentraject zelf uitgevoerd. Sportenergie fungeerde hier als procesbegeleider. Wij hebben onafhankelijk diverse offertes beoordeeld en gekeken of ze voldoen aan vastgestelde normen. Zo zijn de offertes voor de isolatie onder andere beoordeeld op de minimale dikte die het zou hebben, zoals staat beschreven in de aan te vragen subsidievoorwaarden. Ook hebben wij gesprekken voor leningen en de daarbij behorende garantstellingen gevoerd.

Een volgende stap was het verbeteren van het energiecontract. Niet alleen de voorwaarden zijn verbeterd, maar ook het tarief. Hierdoor wekt VV IJsselstreek niet alleen maar energie op, maar besparen ze ook op het tarief van verbruik.

Resultaat

VV IJsselstreek heeft een geïsoleerd clubhuis, waardoor meer warmte behouden wordt. De isolatie voldoet aan de Rc-waarde die in het bouwbesluit is vastgelegd. Een hogere Rc-waarde betekent een warmer, droger clubhuis en een lagere energierekening, omdat veel minder warmte verloren gaat.

Daarnaast wekken zij zelf energie op door middel van zonnepanelen. De 100 zonnepanelen wekken in de beste situatie 37.500 Wp (Wattpiek) per jaar op, wat in Nederland neerkomt op ongeveer 31.875 kWh per jaar. De combinatie van goede isolatie en zelf opwekken van energie zorgt ervoor dat de club minder afhankelijk is van de energieprijs, en door een verbeterd energiecontract is deze prijs al lager geworden.

De club beschikt over de Sportenergie Energiemonitoringstool. Hiermee wordt zichtbaar of de gerealiseerde maatregel het gewenste effect heeft of dat bijgestuurd dient te worden. Jaarlijks ontvangt de club een rapport waaruit blijkt hoeveel energiebesparing wordt gerealiseerd. Hierdoor gaat VV IJsselstreek een samenwerking met Sportenergie aan voor de langere termijn.

De club heeft een provinciale en landelijke subsidie en een garantstelling verkregen.

Benieuwd naar het resultaat? Bekijk dan deze video!

  • Vooruit denken door eerst te renoveren.

  • Inzicht in maatregelen, door goede monitoring!

  • Clubdoelstellingen realiseren!

De visie en begeleiding van Sportenergie waren compleet in lijn met onze ambities.

"We zijn trots om als vereniging bij te dragen aan een duurzame samenleving. De visie en begeleiding van Sportenergie waren compleet in lijn met onze ambities."

Rob Muller

Voorzitter DHV

Benieuwd wat wij voor jouw club kunnen betekenen?