Duurzame accommodaties gemeente Berkelland

Gemeente Berkelland

In de gemeente Berkelland, gelegen in het prachtige Achterhoekse landschap, staat duurzaamheid hoog op de agenda. Berkelland wil in 2050 energieneutraal zijn. Energieneutraal in 2050 wil zeggen dat woningen en bedrijven dan evenveel energie opwekken als ze gebruiken.

Er is een pilot gestart om organisaties en verenigingen te helpen bij het maken van plannen voor het verduurzamen van hun accommodatie. Voor veel organisaties is het lastig om te bepalen waar en hoe te beginnen. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om de expertise van Sportenergie, op het gebied van verduurzaming, in te schakelen ter ondersteuning voor de organisaties en verenigingen.

Doelstelling

Om te investeren in de duurzaamheid van sport- en maatschappelijke accommodaties heeft de gemeente Sportenergie gevraagd om een themabijeenkomst te organiseren. Met de 21 aanwezige sportclubs, stichtingen, dorpshuizen en andere maatschappelijke organisaties is onder andere gesproken over:

 • beleid
 • maatregelen
 • innovaties
 • financiering
 • subsidies
 • integrale aanpak
 • lokale issues en vraagstukken

Vanuit de ‘Themabijeenkomst Verduurzaming Accommodaties’ wilde de gemeente verdere stappen nemen. Naast het informeren van de organisaties op die avond, is Sportenergie ook gaan ondersteunen bij de verduurzaming. Er volgde een kennismakingsgesprek waarbij de behoefte per accommodatie werd geïnventariseerd, en mits bij de accommodatie nog geen clubscan had plaatsgevonden, werd dit ook gedaan.

Plan

Nu de clubs en instellingen in Berkelland geïnformeerd zijn en klaarstaan voor de uitdaging van verduurzaming, is het tijd voor de warming-up. In deze fase werkt Sportenergie samen met de organisaties aan het opstellen van een gedegen businesscase. Dit vereist de verzameling van cruciale informatie van de clubs, zoals gegevens over de huidige energievoorzieningen en potentiële besparingen. Bovendien worden in de businesscase diverse financieringsmogelijkheden uitgewerkt, waaronder landelijke, provinciale en lokale subsidies.

De quick wins en mogelijke maatregelen per accommodatie zijn zorgvuldig onderzocht, en worden besproken in de zogeheten accommodatie-overleggen tussen de club, gemeente en Sportenergie.

Uitwerking

Voordat de clubs en instellingen de overwinning op het gebied van verduurzaming kunnen vieren, moeten ze een solide businesscase vaststellen. Hierin kan Sportenergie, indien gewenst, ondersteuning bieden bij de presentatie aan zowel de clubs als de gemeente Berkelland.

Zodra de businesscase is goedgekeurd, begint de uitvoering. Sportenergie assisteert de clubs bij het aanvragen van de benodigde subsidies en kan, als erkend intermediair namens de clubs, de subsidieaanvragen indienen en de verantwoording verzorgen. Met de gekozen offerte in de hand kan de daadwerkelijke uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen beginnen.

Deze fase omvat onder andere:

 • Gesprekken met de clubs over de uitvoering van de maatregelen, de planning en de methoden voor realisatie.
 • Het opvragen en vergelijken van offertes.
 • Het aanvragen van subsidies, waaronder de BOSA-subsidie, met begeleiding van de clubs en het beantwoorden van eventuele vragen vanuit DUS-I. Indien beschikbaar, wordt ook de DuMaVa-subsidie aangevraagd.
 • Ondersteuning bij de daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen.

Op dit moment zit Sportenergie met 12 maatschappelijke organisaties uit de gemeente Berkelland in deze fase.

Resultaat

Na de succesvolle realisatie van de verduurzamingsmaatregelen, neemt Sportenergie de verantwoording voor de aangevraagde subsidies, waardoor deze kunnen worden vastgesteld. Tegelijkertijd wordt de energierekening gemonitord om te bepalen of de gerealiseerde maatregelen het gewenste effect hebben of dat bijsturing nodig is. Hierbij wordt ook de CO2-reductie gerapporteerd aan het College en de gemeenteraad van Berkelland.

Het gebruik van de Energiemonitoringstool, verplicht sinds 1 juli 2019, wordt ingezet vanaf de eerste fase, zodat er al vroeg data beschikbaar is als vertrekpunt voor de verduurzamingsinspanningen.

Als kers op de taart levert Sportenergie een uitgebreide evaluatie van het project aan de opdrachtgever, waardoor de gemeente Berkelland inzicht krijgt in de behaalde resultaten en de projectsubsidie verantwoord kan worden. Samen vieren ze het succes van een gemeenschap die zich inzet voor duurzaamheid en een groenere toekomst.

 • Duurzame sport- en maatschappelijke accommodaties!

 • Gemeente heeft inzicht in behaalde resultaten.

 • Zowel de accommodaties als de gemeente worden ontzorgt.

Topsport vraagt om top energieleverancier

"Prima energie leverancier, die een sportclub helpt met haar backoffice. Snelle afwikkeling van de overgang , goede service en begeleiding naast een scherpe prijs. Als CSV Apeldoorn zijn we zeer content met deze " sportieve energie leverancier". Aanrader voor andere clubs."

Hero Meerveld

CSV Apeldoorn

Benieuwd wat wij voor jouw club kunnen betekenen?