Gemeente Tilburg versneld in de led

Gemeente Tilburg

Hoe realiseer je duurzame clubs in je gemeente, met zowel financiële voordelen voor de clubs als voor de gemeente? Deze vraag hebben we samen met R.K.V.V. Jong Brabant en de gemeente Tilburg weten te beantwoorden.

Door een wijziging in het beleid en de focus op clubbelang levert de stap naar ledverlichting in de gemeente Tilburg voordelen op voor zowel de clubs als voor de gemeente.

Doelstelling

In de gemeente Tilburg, in het dorp Berkel-Enschot om precies te zijn, ligt R.K.V.V. Jong Brabant. Deze voetbalclub is bezig met de toekomst en wil daarom investeren in duurzame stappen. Hierover is contact tussen de club en Sportenergie. Het vervangen van de verouderde gasontladingslampen is een goede stap voor deze club. Voor het vervangen hiervan is de club echter afhankelijk van het beleid van de gemeente Tilburg. Daarom heeft Sportenergie de verbinding gelegd met de gemeente.

Plan

Door het speelveld te kennen heeft Sportenergie in een gesprek met Mario Hofkens, Teammanager Sports Facilities bij gemeente Tilburg, de situatie kunnen bespreken. Doordat de gemeente eigenaar van de armaturen is en de club de energierekening betaalt kan het vervangen van de verouderde verlichting voor beide partijen positief uitpakken. Ledverlichting is goedkoper in onderhoud en heeft een langere levensduur wat voor de gemeente positief is. Daarnaast is ledverlichting energiezuiniger, heeft het een betere lichtopbrengst en is direct in- en uit te schakelen wat positief voor de club is.

Sportenergie heeft geïnformeerd over de verschillende oplossingen en mogelijkheden qua realisatie en financiering hiervan. Het gesprek met de heer Hofkens heeft geleid tot een vervolggesprek waarbij meerdere ambtenaren aansloten. Onder andere afdelingen Duurzaamheid en Maatschappelijk Vastgoed werden geïnformeerd over de mogelijkheden qua realisatie en de voordelen die deze stap met zich meebrengt, zowel voor de gemeente als voor de club. De gemeente Tilburg heeft vervolgens besloten om een businesscase uit te werken voor R.K.V.V. Jong Brabant.

Uitwerking

Samen met de club is er een businesscase op maat ontwikkeld. Uit deze businesscase kwamen zowel voordelen voor de club, als voordelen voor de gemeente. Deze businesscase is vervolgens met de gemeente besproken.

Daarnaast is de gemeente ook doorverwezen naar collega gemeentes. Door met gelijkgestemden ervaringen te delen en ontwikkelingen af te stemmen kan de gemeente leren. Uiteindelijk hebben de businesscase en de ervaringen van andere gemeentes ertoe geleid dat de gemeente Tilburg haar eigen duurzaamheidsbeleid heeft aangepast. Daarnaast is ervoor gekozen om versneld ledverlichting te plaatsen door de gehele gemeente.

Resultaat

Waarbij in het oude beleid van de gemeente het voordeel alleen bij de gemeente lag, is dit in het nieuwe beleid niet het geval. Het nieuwe beleid, gericht op ledverlichting, creëert voordelen aan de kant van zowel de gemeente als de sportclubs.

Vanuit inzicht in het speelveld heeft Sportenergie de gemeente verschillende oplossingen gedeeld. Sportenergie heeft de gemeente Tilburg handvatten kunnen bieden om het beleid aan te passen. Door deze aanpassing worden er nu stappen gezet vanuit clubbelang middels ledverlichting.

De clubs hebben hierdoor op langere termijn een financieel voordeel, waardoor ze gezond blijven en meer geld over hebben voor andere clubactiviteiten. De gemeente gemeente bespaart op de onderhoudskosten van de armaturen.

Sportenergie heeft ons gestimuleerd deze verduurzaming actief op te pakken.

"Wij hebben Joost leren kennen als een enthousiaste en betrokken adviseur die weet hoe het in de dagelijkse praktijk van een vereniging werkt. Hij heeft ons de diverse mogelijkheden laten zien met betrekking tot de verduurzaming van onze accommodatie en heeft daarbij tevens aangegeven wat hierbij de diverse subsidiemogelijkheden zijn. Dit heeft ons gestimuleerd deze verduurzaming actief op te pakken."

Jos Bergevoet

Watersportvereniging De Ank

Benieuwd wat wij voor jouw club kunnen betekenen?