Succesvolle provinciale subsidieaanvraag voor 12 clubs

Provincie Noord-Holland

Op maandag 9 januari 2023, om 09:00, ging de subsidie van de provincie Noord-Holland open. De subsidie Verduurzaming Sportaccommodaties 2023 heeft als doel om clubs te helpen in het realiseren van voorzieningen die leiden tot een lagere milieubelasting van een sportaccommodatie.

De subsidie vergoedt 50% van de kosten tot een maximum van € 25.000,-. Voor deze regeling was er in 2023 € 2.000.000,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

Doelstelling

Sportenergie is benaderd door 12 sportclubs vanuit Noord-Holland. Deze clubs willen graag duurzame stappen zetten en zoveel mogelijk geld overhouden voor de club. Door optimaal gebruik te maken van de verschillende subsidies wordt dit haalbaar. Sportenergie is gemachtigd voor het aanvragen van provinciale subsidies en kan als speler op het speelveld hierin de clubs ondersteunen. Door een goede voorbereiding, moeten alle 12 clubs scoren en de subsidie toegekend krijgen.

Door toekennen van deze subsidie kunnen de clubs de duurzame maatregelen daadwerkelijk gaan realiseren en blijft er meer geld over voor het bereiken van hun clubdoelstellingen.

Plan

Sportenergie heeft de beschikbare subsidieregeling in de provincie Noord-Holland geanalyseerd en was daardoor goed op de hoogte van het beschikbare budget en de gestelde voorwaarden. Door tijdig een detailleert plan op te stellen, wist de club precies op welk moment ze welke stappen moesten zetten, zodat wij aan de voorkant aan alle voorwaarden zouden voordoen. Het indienen van een succesvolle subsidieaanvraag werd hierdoor vergroot.

Dit plan omvatte onder andere het voorbereiden van een subsidieaanvraag op maat voor elke sportclub. Hierbij besteedden wij speciale aandacht aan de subsidiecriteria per maatregel. Wij hebben niet alleen contact met de sportclubs gehad, maar ook met de leveranciers van de duurzaamheidsmaatregelen. Ook hebben wij meerdere keren geschakeld met de provincie, wat resulteerde in volledige subsidieaanvragen. Sportenergie heeft een betrouwbaarheidsniveau van EH3, waardoor het online diensten mag uitvoeren voor sportclubs. Bovendien werd het tijdstip van indiening gepland, een tijdstip waarop vrijwilligers in de regelmaat aan het werk zijn. Zo zat het subsidieteam van Sportenergie op 9 januari om 09:00 uur klaar om de subsidieaanvragen in te dienen, precies op het tijdstip waarop de aanvraagperiode opende.

Uitwerking

De uitwerking van het plan was uiterst succesvol. Alle 12 subsidieaanvragen werden goedgekeurd door de provincie Noord-Holland. Dit was het resultaat van de zorgvuldige voorbereiding en de focus op de subsidiecriteria. Vanuit inzicht in het speelveld werkte wij nauw samen met elke sportclub. Dit zorgde ervoor dat de subsidieaanvragen op maat werden gemaakt en aan de vereisten van de provincie voldeden.

Na goedkeuring van de aanvragen, begeleidde Sportenergie de sportclubs bij het verantwoorden en afronden van de subsidieprocessen.

Resultaat

Het resultaat is dat er voor € 230.340,- aan subsidie is vastgesteld voor deze clubs. Hiermee kunnen de 12 sportclubs dankzij de ondersteuning van Sportenergie nu verduurzamen. Met de verduurzaming wordt er voor 71.900 kWh energie op jaarbasis bespaard. De verduurzaming heeft niet alleen positieve effecten op het milieu, maar ook financiële voordelen voor de clubs. Doordat de clubs gaan besparen op kosten blijft er meer geld over om hun clubdoelstellingen waar te maken.

Dit toont aan dat het inzicht in het speelveld van Sportenergie en het werken vanuit clubbelang en -liefde aanzienlijke voordelen kunnen opleveren voor sportclubs.

  • € 230.340,- aan subsidie aangevraagd en goedgekeurd!

  • Goede planning en inzicht in speelveld zorgen voor succes.

  • 12 sportclubs die clubdoelstellingen gaan realiseren!

Super goede ervaring met Sportenergie

"Wij zijn door Thomas van Sportenergie prima geholpen met onze subsidieaanvraag. Hierbij bleek dat er meer subsidie mogelijk was dan in eerste instantie gedacht, altijd lekker voor de club."

R.J. Bijma

Tennisclub Vlieland

Benieuwd wat wij voor jouw club kunnen betekenen?