Europese subsidieaanvraag

FC Weesp

FC Weesp, een voetbalclub gevestigd in de gemeente Amsterdam, heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Na eerdere duurzame maatregelen had FC Weesp nu de wens om over te stappen naar een batterijsysteem voor duurzame energieopslag.

Deze wens is door het inzicht in het speelveld van Sportenergie en de bijgekomen betrokkenheid van Weesp Duurzaam uitgegroeid tot een innovatief plan om duurzame energie te benutten en daarmee tegelijkertijd de lokale gemeenschap te ondersteunen. Door deze duurzame ambitie is FC Weesp zelfs genomineerd voor Sportaccommodatie van het Jaar 2024.

Doelstelling

FC Weesp had als doel om de zonne-energie die wordt opgewekt via zonnepanelen op te slaan in een batterijsysteem voor later gebruik. Om dit te realiseren, wilde de club een Europese subsidie aanvragen. Sportenergie gaf echter aan dat dergelijke subsidies meestal alleen worden toegekend aan grootschaligere projecten. Daarom zochten ze samenwerking met Weesp Duurzaam. Door een grotere batterij te plaatsen op het sportcomplex van FC Weesp kan er meer energie worden opgeslagen. Deze energie kan vervolgens tegen een voordelig tarief worden aangeboden aan de leden van FC Weesp, buurtbewoners en met name aan diegenen die moeite hebben met het betalen van de huidige energiekosten. Dit project, waarbij een sportclub goedkope groene energie aanbiedt aan de gemeenschap van de gemeente Amsterdam, zou wel in aanmerking kunnen komen voor Europese subsidie.

De Europese Unie wil initiatieven ondersteunen die later door heel Europa geïmplementeerd kunnen worden. Zo kan de samenwerking tussen FC Weesp en de gemeente Amsterdam als voorbeeld dienen voor andere gemeentes uit Europa. Door de wijziging van een batterij voor alleen de club, naar een batterij voor de hele omgeving, levert de club een bijdrage aan het toegankelijk houden van de energieprijzen voor inwoners van de gemeente. De Europese subsidie geeft FC Weesp de mogelijkheid om deze clubdoelstelling waar te maken.

Plan

In samenwerking met Sportenergie heeft FC Weesp een gedetailleerd plan opgesteld om de Europese subsidieaanvraag in te dienen. Het plan omvat een grondige analyse van de technische en financiële aspecten van het project, inclusief de kosten voor de installatie van het batterijsysteem en de verwachte opbrengsten uit de verkoop van de opgeslagen energie. Daarnaast wordt de sociale impact van het initiatief op de lokale gemeenschap benadrukt, met nadruk op het stimuleren van duurzame praktijken en het vergroten van bewustwording omtrent hernieuwbare energie. Om tot een compleet plan te komen zijn er diverse partijen aangesloten. Zo hebben de gemeente Amsterdam en Rabobank Clubsupport input gehad op het plan.

Het batterijsysteem zal worden geïnstalleerd op het terrein van FC Weesp, waar het de opgewekte energie van de zonnepanelen zal opslaan. Via een slimme energiemanagementsoftware zal de opgeslagen energie worden gedistribueerd naar de leden van FC Weesp tegen een aantrekkelijk tarief. Dit biedt niet alleen financiële voordelen voor de leden en buurtbewoners, maar bevordert ook duurzaamheid binnen de lokale gemeenschap.

Uitwerking

Voor het aanvragen van de Europese subsidie zijn een aantal documenten benodigd waaronder een gedetailleerd projectplan en een sluitende begroting. Vanuit inzicht in het speelveld heeft Sportenergie samen met FC Weesp en Weesp Duurzaam deze formulieren en bestanden ingevuld. Door een goede samenwerking met de gemeente Amsterdam en de Rabobank Clubsupport hebben diverse partijen zich ingezet om een goede aanvraag voor FC Weesp in te dienen. De beoordeling hiervan volgt rond april 2024.

Met de Europese subsidie kan FC Weesp het duurzaamheidsinitiatief verder ontwikkelen, implementeren en clubdoelstellingen realiseren. De installatie van het batterijsysteem zal leiden tot een significante vermindering van de CO2-uitstoot van FC Weesp en zal een positieve impact hebben op de energiekosten van de club en haar leden. Bovendien zal het project dienen als een model voor andere sportclubs en gemeenten binnen Europa om duurzaamheid te integreren in de sport.

Resultaat

De samenwerking tussen FC Weesp, Weesp Duurzaam en Sportenergie illustreert het belang van innovatie en samenwerking bij het realiseren van duurzaamheid binnen de sportsector. Door gebruik te maken van ons inzicht in het speelveld, de clubliefde van FC Weesp en de betrokkenheid van Weesp Duurzaam, gemeente Amsterdam en Rabobank Clubsupport, kan de club straks een leidende rol spelen in de overgang naar een groenere en duurzamere toekomst.

De Europese subsidieaanvraag voor het duurzaamheidsinitiatief van FC Weesp vertegenwoordigt een voorbeeld van hoe sportclubs een actieve rol kunnen spelen in het bevorderen van duurzaamheid en het stimuleren van positieve verandering binnen hun gemeenschap. Door het implementeren van innovatieve oplossingen zoals het batterijsysteem, kunnen clubs zoals FC Weesp een blijvende impact hebben op zowel ecologisch als sociaal vlak. Samen resulteert dit in een terechte nominatie voor Sportaccommodatie van het Jaar 2024!

  • Genomineerd voor Sportaccommodatie van het Jaar 2024!

  • Eerste NL-sportclub die EU-subsidie aanvraagt voor batterijsysteem!

  • Goedkope groene energie voor leden FC Weesp!

Sportenergie = Toppers

"Wij ervaren de samenwerking met Sportenergie (Joost en Thomas) als ontzettend prettig. Zij brengen veel relevante kennis en kunde mee, zijn goed bereikbaar en denken mee over creatieve oplossingen. Dank voor de samenwerking mannen!"

Rutger ter Hoeven

Voorzitter FC Weesp

Benieuwd wat wij voor jouw club kunnen betekenen?